X

Regulamin

00:00 14-05-2019 samlis

W poniższym linki, znajduje się regulamin obowiązujący na Zakonkach 2019.
Zalecamy zapoznać się z nim. Nie ma nic strasznego, ale może pojawią się jakieś pytania.

Regulamin