X

Wrocławskie Obiekty Wojskowe

00:00 23-12-2016 samlis

Eksploracja terenów Festung Breslau pod kątem potrzeb rosnącej społeczności, obronności, a przede wszystkim przedwojennych technologii i zapasów jest jednym z podstawowych zadań zakonnych oddziałów zwiadowczych. Tym razem Wysoka Rada zdecydowała się wysłać wzmocniony oddział na teren Partynic w celu odnalezienia i zbadania tamtejszych obiektów wojskowych.

Przedwojenne mapy wskazywały na istnienie przynajmniej trzech kompleksów – bliżej nie określonych resztek zabudowań militarnych, schronu mobilizacyjnego linii obrony południe oraz bunkra łącznościowego lub dowódczego w Wysokiej. Pierwszy z wyżej wspomnianych odnaleźliśmy dość szybko, niestety okazało się, że poza fundamentami budynku oraz zbiornikiem paliwowym wiele do zobaczenia nie ma. Niemniej jednak zbiornik został przeszukany.

Trafienie do drugiego obiektu, mimo najszczerszych chęci, nie powiodło się. Stwierdzam jednak, że mieliśmy wiele szczęścia. Tylko dzięki zapobiegawczej naturze kwatermistrza mieliśmy ze sobą kombinezony przeciwchemiczne, które pozwoliły na przeprawienie się przez wysoce skażone tereny.

Ostatni na liście, bunkier w Wysokiej, znaleźliśmy bez większych problemów. Ustaliliśmy, że cały kompleks składa się z dwóch osobnych wielokomorowych schronów. Na szczycie odnaleźliśmy też ślady po funkcjonującej tutaj antenie. Bliskie położenie obiektu w stosunku do pobliskiej wsi oraz bardzo słaby poziom zabezpieczenia umożliwiły lokalnej ludności wyszabrowanie wszystkiego co wartościowe. Po zrobieniu planów terenu oraz ustaleniu poziomu skażenia i radiacji zawróciliśmy w kierunku baraków.

Zwiad bardzo udany.

Autor:havoc
Uczestnicy:Havoc, Łosiu, Leśny, Damantris, Darker, Crom, Krecik, Dziku, Szpon, Abadon, Magda i Maciek
Data wydarzenia:2011-01-16